Categorie Archief haven

doorHavenmeester

Verhuur van ligplaatsen

Jachthaven ’t Verloreneind heeft een gelimiteerd aantal ligplekken. Als u in aanmerking wilt komen voor een ligplek neem dan contact op met een van onze havenmeesters. Het toekennen van de ligplaatsen gaat in onderling overleg.

Voor de huur en verhuur van onze ligplaatsen zijn leveringsvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen, parkeerplaatsen en bergplaatsen tussen de Jachthaven ’t Verloreneind en haar ligplaatshouders. De voorwaarden zijn hier te downloaden.

doorHavenmeester

Havenreglement

Voor alle vaste ligplaatshouders, passanten en bezoekers van jachthaven ’t Verloreneind geldt een Havenreglement. Belangrijke onderdelen van het Havenreglement zijn:

 1. Eenieder dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Stel uw vragen en meldt eventuele calamiteiten bij de havenmeester op 06-23472086.
 2. Passantenboten melden zich op ’t Verloreneind 1 en/of bellen de havenmeester.
 3. Overlast op de haven, waaronder geluidsoverlast, moet altijd worden voorkomen.
 4. Het achterlaten of dumpen van vuil of spullen op of rond de haven is niet toegestaan.
 5. Huisdieren altijd aanlijnen op het haventerrein en buiten het haventerrein uitlaten.
 6. Niet spelevaren met (motor)bootjes in de haven.
 7. Zwemmen in de haven is niet toegestaan en is geheel voor eigen risico.
 8. Het havengebouw is beschikbaar voor alle vaste ligplaatshouders, zij ontvangen een sleutel met toegang tot het gebouwtje. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van de havenmeesters, deze sleutel na te maken of aan anderen beschikbaar te stellen.
 9. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het netjes houden van het havengebouw. Laat het minimaal zo schoon achter als u het aantrof en meld eventuele calamiteiten bij de havenmeester. Roken is niet toegestaan in het havengebouw.
 10. Het gebruik van onze voorzieningen geschiedt op eigen risico. De jachthaven is slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg zijn van tekortkomingen van haar kant. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering toekent.
 11. Het gebruik van buitenboord lozende toiletten en het lozen van chemicaliën zoals diesel, benzine of anderszins is wettelijk verboden.

Wij wensen u een prettig verblijf toe in onze jachthaven.

Beheerders Jachthaven ’t Verloreneind

doorHavenmeester

Jachthaven ’t Verloreneind

Jachthaven ’t Verloreneind is een kleine jachthaven in de Beemster. De haven is gunstig gelegen op toegangsvaarwegen naar het Alkmaardermeer, het Noord Hollands kanaal. Hierdoor is zowel Alkmaar als Amsterdam en Noordzee (via Den Helder of IJmuiden) en het IJsselmeer bereikbaar.

We hebben vaste ligplaatsen voor ongeveer 16 schepen, die aan onze aanlegsteigers kunnen worden aangemeerd. Het toekennen van de ligplaatsen gaat in onderling overleg.

Onze haven heeft enkele faciliteiten waaronder uiteraard toiletten en een douche. Ook kunt u gebruik maken van ons electriciteitsnet en kan in overleg water worden ingenomen.